Zápis do MŠ Spojařů pro šk. rok 2021/2022

 •  Zápis do Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odl.prac. ul. Spojařů 1260 pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy v období od 3.5.2021 do 14.5.2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřských škol a podle místa trvalého pobytu dítěte půjde k zápisu do dané MŠ. Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. 

Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy: 

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v mateřské škole od 7.4.2021 od  8,00 do 12,00 hod. – u vchodu do ředitelny)
 • Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v mateřské škole od 7.4.2021 od 8,00 do 12,00 hod. – u vchodu do ředitelny), potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování se nepotřebuje).
 • Kopie rodného listu

 

 • Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci je možné doručit následujícími způsoby: 
 1. do datové schránky školy (uagraps) 
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mail školy: jana.triskova@ms-spojaru.strakonice.eu
 3. poštou (MŠ Strakonice Spojařů, Spojařů 1260, 386 01 Strakonice - rozhodující je datum podání na poštu) 
 4. osobním podáním do poštovní schránky školy, v krajním případě osobním podáním ve škole (po telefonickém kontaktu s vedením MŠ). Je to opatření, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

 

 • Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.
 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí ředitele bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.ms-spojaru.strakonice.eu) a vývěskou na budově školy. Termín zveřejnění rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.
 • V případě potřeby volejte v době 8,00 – 14,00 hod. na telefon: 776 563 342

 Bc. Jana Třísková  - zástupce ředitele