Stravování

Výše stravného na 1 dítě na jeden den je stanoveno takto:

 

  Dítě 3-6 let Dítě 7 let
přesnídávka   9 Kč   9 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč
svačina   8 Kč   8 Kč
Celkem 38 Kč 40 Kč

 

Číslo účtu : 181549341 / 0300

 

Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze první den nepřítomnosti dítěte a to v době od 11,00 hod. do 11,30 hod.

 • Platbu za školní stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny.
 • Termíny platby stravného jsou pevně dány, tzn. 20.den předešlého kalendářního měsíce.
 • Hradí se bezhotovostně - formou inkasa nebo ve vyjímečných případech po dohodě s vedením mateřské školy jinou formou.
 • V srpnu a v září je stravování hrazeno zálohově podle počtu pracovních dnů v daném měsíci.
 • Následující platby z uplynulého měsíce jsou vždy uváděny dle skutečně odebraných svačin a obědů.
 • Odhlašování dětí lze provádět den předem do 13.hodin osobně nebo telefonicky.
 • První den nepřítomnosti je oběd vydán do vlastních čistých nádob k tomu určených.
 • Další dny nepřítomnosti je dítě odhlášeno ze stravy do doby návratu do MŠ.
 • Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla, se stravuje vždy.
 • Jídelníček je sestavován dle nutričního doporučení - nevaříme z polotovarů.
 •  Děti mají denně porci čerstvé zeleniny a ovoce.
 • Pitný režim zajištěn po celý den - voda, ochucená voda, bylinkový nebo ovocný čaj, mléko.

 

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon seznam_alergenu.pdf173.05 KB
PDF icon nutricni_doporuceni.pdf638.57 KB