Důležitá sdělení

Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 bude MŠ Spojařů otevřena pro všechny děti v běžném režimu na svých třídách.

Těšíme se na Vás 

Informace pro rodiče - platba stravného a školného

Rodičům dětí, které nedocházejí do mateřské školy, se nestrhává od 1.3.2021 úplata za předškolní vzdělávání (tzv.školné) ani stravné.

Konečné vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu.

Informace k nástupu dětí do MŠ Spojařů - 12.4.2021

Vážení rodiče,,

od pondělí 12.4.2021 je zahájen provoz na MŠ Spojařů :

 • nastupují pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstnanců vybraných profesí IZS (zákonný zástupce doloží potvrzení zaměstnavatele)
 • děti budou rozděleny do 3 skupin ( Sluníčka, Berušky, Koťata )
 • v době pobytu  MŠ děti nemusí nosit roušky

Testování

 • každý zákonný zástupce bude testovat své dítě sám 2x týdně (pondělí, čtvrtek )
 • testování bude probíhat ve vestibulu u šatny Sluníček
 • počítejte s 15 minutovým zdržením do vyhodnocení testu
 • testy obdrží každý zákonný zástupce po příchodu do MŠ
 • více informací k testování https://testovani.edu.cz
 • v případě doneseného vlastního testu, musí být tento test schválený Ministerstvem zdravotnictví
 • www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku

 

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon priloha_892861871_0_testovani_diagram.pdf247.11 KB

Krizová MŠ - informace pro rodiče

Vážení rodiče,

krizový provoz MŠ Spojařů končí 11.4.2021.

Po ukončení nouzového stavu naše MŠ nevykonává péči o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č.240/2000 Sb.

Od pondělí 12.4.2021 bude zajištěn provoz pro Vaše děti na kmenových školkách.

 

Zápis do MŠ Spojařů pro šk. rok 2021/2022

 •  Zápis do Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odl.prac. ul. Spojařů 1260 pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy v období od 3.5.2021 do 14.5.2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřských škol a podle místa trvalého pobytu dítěte půjde k zápisu do dané MŠ. Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. 

Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy: 

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v mateřské škole od 7.4.2021 od  8,00 do 12,00 hod. – u vchodu do ředitelny)
 • Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v mateřské škole od 7.4.2021 od 8,00 do 12,00 hod. – u vchodu do ředitelny), potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování se nepotřebuje).
 • Kopie rodného listu

 

 • Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci je možné doručit následujícími způsoby: 
 1. do datové schránky školy (uagraps) 
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mail školy: jana.triskova@ms-spojaru.strakonice.eu
 3. poštou (MŠ Strakonice Spojařů, Spojařů 1260, 386 01 Strakonice - rozhodující je datum podání na poštu) 
 4. osobním podáním do poštovní schránky školy, v krajním případě osobním podáním ve škole (po telefonickém kontaktu s vedením MŠ). Je to opatření, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

 

 • Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.
 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí ředitele bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.ms-spojaru.strakonice.eu) a vývěskou na budově školy. Termín zveřejnění rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.
 • V případě potřeby volejte v době 8,00 – 14,00 hod. na telefon: 776 563 342

 Bc. Jana Třísková  - zástupce ředitele  

interaktivní příprava předškoláků

Interaktivní příprava předškoláků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

máte možnost využít bezplatný přístup k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30.4.2021.

Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák. 

Je pomocníkem v příravě na blížící se zápis do 1.třídy.

Webová stránka :   https://nns.cz/predskolak/miuc

Zápis do ZŠ

Informace k zápisu do základních škol
Zápis do 1.třídy základní školy proběhne 6. - 26.dubna 2021.
Konkrétní informace k zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých škol.
Rodiče předškoláků obdrží elektronickou poštou pozvánku na Den otevřených dveří do ZŠ F.L.Čelakovského.
Info k zápisu najdete na www.zsflc.cz ve složce Zápis do 1.třídy - budoucí prvňáci.
 

Uzavření MŠ

UZAVŘENÍ MŠ
Na základě krizového opatření vlády ČR bude od 1.3.2021 MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště : ul. Spojařů 1260 UZAVŘENA.
Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zveřejňovány každé pondělí v sekci "Pro rodiče" -  Náměty pro předškoláky.
Bližší informace k ošetřovnému zde:

Krizová MŠ

Krizová Mateřská škola Spojařů
Informace pro zaměstnance záchranného integrovaného systému.
MŠ Spojařů je od 1.3.2021 otevřena dle Plánu krizové připravenosti.
Zajišťuje péči pro děti zaměstnanců záchranného integrovaného systému v krizové situaci.
V případě potřeby, prosím, volejte na tel. číslo 776 563 342 - Jana Třísková - zástupce ředitele.
 

Karneval

Karneval v MŠ
Ve čtvrtek 25.února bude v MŠ karneval. 
Bližší informace jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
 

Plané neštovice

Plané neštovice
Výskyt infekčního onemocnění planých neštovic se objevil ve třídě Motýlků, Koťátek a Berušek. 
Prosím, sledujte zdravotní stav Vašich dětí.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny
8.února - 12.února 2021 jsou jarní prázdniny.
Provoz bude zajištěn na třídě Koťátek a Sluníček.

depistáž

Depistáž školní zralosti
Depistáže školní zralosti se v tomto školním roce na mateřských školách neuskuteční.
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, se musí objednat do pedagogicko-psychologické poradny -
telefonní kontakt : 724 831 377.

Stránky

Program

Datum Třídy
16.Září Výlet Písek Sladovna 4. Berušky, 3. Sluníčka
18.Září Výlet Písek Sladovna 2. Motýlci
18.Září Florbal - tělocvična Lidická 4. Berušky, 3. Sluníčka
5.Říjen Logopedická depistáž 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci
9.Říjen Malá technická univerzita "Stavitel města" 4. Berušky
16.Říjen Vánoční fotografování 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
20.Říjen Divadlo "O Sněhurce" - zrušeno 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
21.Říjen Předškolní akademie - zrušeno 3. Sluníčka
5.Listopad Divadlo "O hloupém Honzovi" - zrušeno 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
4.Prosinec Mikulášská nadílka 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
15.Prosinec Vánoční výstava 4. Berušky
17.Prosinec Vánoční program "Živý Betlém" - zrušeno 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
18.Prosinec Vánoční slavnost s nadílkou - Betlém 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
25.Únor Karneval v MŠ 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
3.Březen Skupovy Strakonice - zrušeno 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
14.Duben Divadlo "Zvídavá liška" - zrušeno 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
24.Květen Divadlo "Letní pohádka" 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata
1.Červen Veselé šaškování ke Dni dětí - hudební pořad 4. Berušky, 3. Sluníčka, 2. Motýlci, 1. Koťata