Informace pro rodiče - platba stravného a školného

Rodičům dětí, které nedocházejí do mateřské školy, se nestrhává od 1.3.2021 úplata za předškolní vzdělávání (tzv.školné) ani stravné.

Konečné vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu.