O nás

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1990, jako poslední a nejnovější mateřská škola ve Strakonicích. Od 1.1.2003 se stala součástí právního subjektu MŠ Lidická 625, Strakonice, jako jedno z odloučených pracovišť. Dalšími odloučenými pracovišti jsou MŠ Holečkova 413, MŠ Školní a od září 2009 MŠ Stavbařů.  Ředitelkou celého právního subjektu je M. Vozábalová.

MŠ Spojařů je čtyřtřídní. V 1. a 2. třídě jsou děti od 3 – 4 let,  ve 3.třídě jsou děti 4-5 leté a ve 4. třídě jsou děti předškolní.

Areál MŠ se nachází uprostřed sídliště Mír, ulice Spojařů, v okrajové části Strakonic s poměrně prostornou zahradou. Objekt se skládá ze třech budov, dvou přízemních, jedné patrové, které jsou propojeny spojovacími krčky bez vytápění. Součástí MŠ je kromě zahrady také hospodářská budova se školní kuchyní. MŠ je uzavřeným provozním celkem.  V době prázdnin červenci a srpnu  2009 byl nainstalován plot a kamerový systém, který zabrání v další devastaci školní zahrady dětmi z okolního sídliště.

 

MŠ leží v poměrně klidné  lokalitě, blízko přírodního areálu Podskalí, který je velmi vhodný a ideální k vycházkám a různým pohybovým i naučným aktivitám.

Počet dětí v  MŠ je v současné době 106 dětí.

Tři třídy jsou naplněny do maximálního počtu dětí a to 28 a v první třídě je v současné době kapacita 22 dětí.

O děti se stará 8 pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců. Jednotlivé třídy jsou pojmenovány: Berušky- předškoláci, 4. třída, Sluníčka- 3. třída, Koťata- 2. třída,  Motýlci- 1. třída

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  a ve třetí  třídě se s dětmi zabýváme jednoduchými metodami a formami tvořivé dramatiky.